Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας & ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων λειτουργίας
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας μέσα από τις εφαρμογές
Soft1 Μισθοδοσία & HRMS

Υλοποίηση έργων

Υπηρεσίες υλοποίησης έργων ERP & CRM σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία, ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών, παραμετροποίηση εφαρμογών, ανάπτυξη ειδικής λειτουργικότητας (customization).

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση διαχειριστών και τελικών χρηστών πάνω στη λειτουργικότητα και τις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού με βάση τις καθημερινές εργασίες της κάθε ξεχωριστής θέσης εργασίας.

Support

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που προσαρμόζονται εύκολα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασής σας.

Ανακαλύψτε το SOFT1 Series 6 και κάντε
πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησή σας.

ΝΕΑ

Social Media